29 okt. 2009

Virkaholics Iggle Piggle

Ben 
Varv1: En ”magic ring” om 6 maskor
Varv2: Öka i varje maska; 12 fm, slut varvet med sm + 1 lm.
Varv3: Öka i varje maska; 24 fm, slut varvet med sm + 1 lm.
Varv4: Öka i var 4:e maska; 30 fm, slut varvet med sm.
Varv5: Byt färg och gör 1 lm, virka nu i spiral och slut inte varven; 30 fm
Varv6-10: 30 fm
Varv11: Minska var 4:e maska; 24 fm
Varv12-29: 24 fm
På sista varvet på andra benet; Virka ihop benen med 6 sm. Virka sedan varvet runt så det blir en kropp, jag fick 37 fm på varvet, kan nog bli olika beroende på hur man virkar vid ihopvirkningen
Varv30-45: 37 fm
Varv46: Avmaska var 12:e maska; 34 fm
Varv47-48: 34 fm
Varv 49: Avmaska var 11:e maska; 31 fm
Varv50-52: 31 fm
Varv53: Avmaska varannan maska.
Varv54: Avmaska varje maska
När du har ett litet hål så stoppar du benen och kroppen och avmaskar tills hålet är slutet.

Arm
Varv1: En ”magic ring” om 4 fm.
Varv2: 4 fm + 1 lm (slut varvet)
Varv3: Öka i varannan maska; 6 fm + 1 lm (slut varvet)
Varv4: Öka i varannan maska; 10 fm + 1 lm (slut varvet)
Varv5: Öka i varannan maska; 15 fm (virka nu i spiral)
Varv6-9: 15 fm
Varv10: Jag satte en luftmaskkedja för att markera övergången från hand till arm –beskrivning. Det här kan ju enkelt hoppas över om det verkar krångligt.
Varv11-26: 15 fm.
Fyll armarna och sy fast dem.

Huvud
Varv1: En ”magic ring” om 6 fm
Varv2: Öka i varje maska; 12 fm
Varv3: Öka i varje maska; 24 fm
Varv4: Öka i var 4:e maska; 30 fm
Varv5-19: 30 fm
Varv20: Minska var 4:e maska; 24 fm
Varv21: Minska varje maska; 12 fm
Fyll huvudet, sätt dit ögon (eller brodera ögon) och sy fast.

Filt
Varv1: 21 lm
Varv2: Hoppa över första lm och börja med fm i andra lm och
virka totalt 20 fm + 1 lm
Varv3: 20 fm + 2 lm
Varv4-14: 20 st + 2 lm
Varv15-16: 20 fm + 1 lm
Jag trädde på 4 bjällror på tråden och virkade in i filten, Iggle Piggle pinglar ju. På kanten av filten virkade jag med vit tråd, det är langettsöm på filten, men jag virkade fm med djupa nedtag i var 3:e maska. Man kan brodera langettstygn också. Jag sydde fast filten på ena handen.

”Huvudpluttar”
Varv1: En ”magic ring” om 4 fm
Varv2: 4 fm
Sy fast pluttarna på huvudet.
Virkaholics Iggle PiggleSc – Singel crochet
Ch – Chain stitch
Sl st – Slip stitch
[x] – Round
Inc – increase
Dec – Decrease
Sc2tog – crochet 2 sc together to one sc.

Legs 
Iggle Piggle makes some tinkeling sounds with his foot, and if you want to you can put a couple of bells in his foot, just when you stuff it. I forgot this and crocheted them in th blanket instead, make it as you want.
[1] 6 sc in adjustable ring, red yarn.
[2] Inc every sc – 12 sc, join round with sl st, make 1 ch.
[3] Inc every sc – 24 sc, join round with sl st, make 1 ch.
[4] Inc every 4th sc – 30 sc, join round with sl st.
[5] Change color to blue and make 1 ch. Do not join rounds and 30 sc across.
[6-10] 30 sc
[11] Dec every 4th sc – 24 sc
[12-29] 24 sc 
When both legs are 29 rounds each, join them together with 6 sl st, then continue to crochet around the legs, which then becomes the body. (pic 2+3) I got 37 sc round the body.
[30-45] 37 sc
[46] Dec every 12th sc – 34
[47-48] 34 sc
[49] Dec every 11th sc – 31 sc
[50-52] 31 sc
[53] Dec every other sc
[54] Dec every sc.
Now you should have a small hole to stuff legs and body. When this is done, you either stitch the hole togheter or decrese until it is closed.

Arms
[1] 4 sc in adjustable ring, blue yarn.
[2] 4 sc, join round with sl st, make 1 ch
[3] Inc every other sc – 6 sc, join round with sl st, make 1 ch
[4] Inc every other sc – 10 sc, join round with sl st, 1 ch
[5] Inc every other sc – 15 sc – do NOT join round!
[6-9] 15 sc
[10] I put a chain to mark the transition from hand to arm description. Skip this if it seems difficult
[11-26] 15 sc
Stuff arms and attach to body.

Head
[1] 6 sc in adjustable ring.
[2] Inc in every sc – 12 sc
[3] Inc in every sc – 24 sc
[4] Inc in every 4th sc – 30 sc
[5-19] 30 sc
[20] Dec every 4th sc – 24 sc
[21] Dec in every sc – 12 sc
Stuff head, attach eyes (or embroid), stitch the holke together and attach to body. You can embroid a nose or just make a puffstitch somewhere in round 12 (or where you think it fits best)

Blanket
[1] Chain 21
[2] Start to crochet in the second sc from hook and crochet 20 sc in total. Chain 1 at the end, turn.
[3] 20 sc across and 2 ch at the end.
[4-14] 20 dc across and 2 ch at the end.
]15-16] 20 sc across and chain 1 at the end.
I put on 4 bells on the yarn and crocheted them into the blanket, Iggle Piggle makes som tinkeling sounds with his foot. On the edge of the blanket I crocheted with white threadthere is a white sewing on the edge of the blanket, but I made some single crochet instead and in every third stitch I made it over 3 rounds. I attached the blanket to one of the hands.

”Dots on head”
[1] 4 sc in adjustable ring, red yarn.
[2] 4 sc
Cut yarn and attach them on the head


Inga kommentarer: