22 feb. 2011

Väska till rullstol

Min kompis mamma har tillfälligt hamnat i rullstol och får inte med sig förnödenheter som cigaretter och telefon, i stolen... så hon undrade om jag kunde fixa nåt och det var lätt. Jag visste på ett ungefär hur stor och sedan körde jag igång.

Mönstret är påhittat men jag har filévirkning på framsidan för att den ska bli lite elastisk och vanliga stolpar på baksidan för att inget ska peta in mot stolen.
Garnet är Marks & Kattens Viva och jag gjorde precis slut på resterna jag hade *yey* så nu är jag ett steg närmare att förbruka mina restgarner. Virknålen var en stadig 3.5....

My friend's mom has temporarily ended up in a wheelchair and can not bring supplies such as cigarettes and telephones, in the chair... so she wondered if I could fix anything and it was easy. I knew roughly how big it should be and then I crocheted away.

The pattern is made up along the work developed, but I have filet crochet on the front, for it to be a little elastic and regular double crochet on the back that nothing would poke into the chair. The yarn is Marks & Kattens Viva and I did just run out of the scrapyarn I had *yey* so now I'm one step closer to using up my scrapyarns. Hook was a steady E....

Inga kommentarer: