19 sep. 2011

Jag har byggt om lite + mönster

Jag har byggt om lite och lagt länkar i det blå (lila?) fältet här ovan och där kommer jag ha mina fasta sidor.

Under länken "Mina egna mönster" kommer alla mina mönster ligga - på svenska, det kommer en länk med engelsk översättning så småningom. Alla mönster ligger kvar, på sina gamla platser, tills jag är färdig med den sidan. Däremot finns det ett nytt mönster där... På hur man virkar bokstäver. Så klicka på länken ovan och utforska!!I have rebuilt the blog a bit and added links in the blue (purple?) field above and thereI will have my fixed pages.

Under the link "My own patterns", all my patterns will be published - in Swedish, it will be a link with the English translation eventually. All patterns remain at their old places, until I'm finished with that page. However, there is a new pattern ... On how to crochet letters (only in swedish tonight). So click on the link above and explore!

Inga kommentarer: