13 dec. 2012

Handarbetstidningar 1979-2001

Tack alla som har hört av sig, alla tidningar är nu bortadopterade!

Sömnad och Handarbete
 • 1979
 • Tidning Nr 1-8
 • Mönsterark 1-8 (Nr 7 saknas)
 • 1980
 • Tidning Nr 9-17
 • Mönsterark 9-17 (Nr 14 saknas)
 • 1981-1982 (Uppdelade på 3 pärmar varav halva -81 och halva -82 i en)
 • 1981: Tidning Nr 1-11 - mönsterark 1-11
 • 1982: Tidning 1-12 - mönsterark 1-12 (nr 2 saknas)
 • 1983
 • Tidning Nr 1-12 (2 pärmar)
 • Mönsterark troligtvis 1-12
 • 1984
 • Tidning Nr 1-12
 • Mönsterark 1-12


Allt om Handarbete
 • 1985
 • Tidning Nr 1-11
 • Mönsterark 1-11 (Nr 2 saknas)
 • 1986
 • Tidning Nr 1-12
 • Mönsterark 1-12
 • 1987
 • Tidning Nr 1-12
 • Mönsterark 1-12
 • 1988
 • Tidning Nr 1-12
 • Mönsterark 1-12 (Nr 8 saknas)
 • 1989
 • Tidning Nr 1-12
 • Mönsterark 1-12 (Nr 4 saknas)

Handarbete, steg för steg
 • 1990
 • Tidning Nr 2-12 (inkl nr 1, 1990 av Allt om Handarbete)
 •  Mönsterark, jag tror de är från rätt nummer allihop
 • 1991
 • Tidning Nr 1-12
 • Mönsterark 1-12
 • 1992
 • Tidning Nr 1-12
 • Mönsterark 1-12
 • 1993
 • Tidning Nr 1-12
 • Mönsterark 1-12
 • 1994
 • Tidning Nr 1-12 (Tidning nr 11 saknas)
 • Mönsterark 1-12  (Tidning nr 11 saknas)
 • 1995
 • Tidning Nr 1-12
 • Mönsterark 1-12
 • 1996
 • Tidning Nr 1-14
 • Mönsterark 1-14
 • 1997
 • Tidning Nr 1-14
 • Mönsterark 1-14

Allt om Handarbete
 • 1998
 • Tidning Nr 1-14
 • Mönsterark 1-14
 • 1999
 • Tidning Nr 1-14
 • Mönsterark 1-14
 • 2000
 • Tidning Nr 1-14
 • Mönsterark 1-14
 • 2001
 • Tidning Nr 1-13 (Nr 3 saknas)
 • (Tidning 10-13 heter Allt om Handarbete, Ingelise)

Inga kommentarer: