13 dec. 2011

Mönster på kaffekoppenDen här är virkad i Marks&Kattens Tuva och virknål 5.0 mm

[1] Gör en magisk ring med 8 fm
[2] *2 fm i en fm* - 16 fm
[3] *1 fm, 2i1* - 24 fm
[4] *2 fm, 2i1* - 32 fm
Om man har tunnare garn får man fortsätta tills "kaffet" är lagom stort. Jag har ju tjockt garn och det räckte med 4 varv.

[5] Byt färg, virka smygmaskor i yttersta varvet på "kaffet" 32 sm
[6] Virka i smygmaskorna varvet runt så att det växer "uppåt", 32 fm
[7] Virka i främre maskbågen - 32 fm
[8-9] Virka i båda bågarna - 32 fm
[10] Vik arbetet utåt och virka i den överblivna maskbågen från varv 7 och båda maskbågarna i det varvet du virkar - 32 fm
[11] Virka nu så långt du behöver för att muggen ska bli tillräckligt stor - 32 fm.

Jag tog botten på en PET-flaska och virkade utifrån den så att jag skulle kunna ha den som stöd inuti koppen. För att få lite tyngd i koppen så att den står stadigt, fyllde jag en påse med ris och lade i flaskan.

När jag kom till botten på flaskan så minskade jag:
[x] Minska var 4:e maska varvet runt.
[x+1] Minska var 3 maska varvet runt.
[x+2] Minska varannan maska varvet runt.
[x+3] Minska varannan maska tills hålet är lagom stort för att dra ihop med tråden när du fäster den.

Handtag:
[1] 6 luftmaskor, slut till en ring med en smygmaska.
[2] Virka 8 fm runt luftmaskringen.
[3-x] Virka nu 8 fm på varvet tills handtaget är lagom långt, ta av tråden och sy fast handtaget på koppen.

Frågor? Skriv en kommentar så ska jag försöka hjälpa dig.
Pattern on the coffee cup

This is crocheted in Marks & Kattens Tuva and crochethook H

[1] Make a magic ring with 8 dc
[2] * 2 sc in each sc * - 16 sc
[3] * 1 sc, 2in1 * - 24 sc
[4] * 2 dc, * 2in1 - 32 fm
If you have thinner yarn you have to continued until the "coffee" is just the right size. I have thick yarn and stick to only 4 rounds.


[5] Change color, crochet slip stitch in last row of "coffee" 32 sl st [6] Work in slip stitch so that it grows "up", 32 sc
[7] crochet in front loop - 32 sc
[8-9] Work in both loops - 32 sc
[10] Fold your work outward and work in the leftover loop from round 7 and both loops on the raound your working in - 32 fm
[11] Crochet, as far as you need so the cup will be large enough - 32 sc.

I took the bottom of a PET bottle and crochet the cup so it would fit the bottle. In order to gain some weight in the cup so that it is stable, I filled a bag of rice and put in the bottle.

When I reached the bottom of the bottle I decreased:
[x] Decrease every 4th sc
[x+1] Decrease every 3rd sc
[x+2] Decrease every other stitch around the round
[x+3] Decrease every other stitch until the hole is big enough to tighten with the yarn when you weave in the ends.


Handle:
[1] Chain 6 stiches, make a loop with a sl st.
[2] Work 8 sc on the chain.
[3-x] Crochet 8 sc each round until the handle is long enough, cut thread and sew the handle on cup.Inga kommentarer: