21 feb. 2012

Har testat nåt nytt idag!

Som småföretagare... fel, yttepytteföretagare så vill man gärna kunna erbjuda kortbetalning till kunderna utan att för den delen bli alldeles ruinerad av det. En kortläsare kan kosta åtskilliga tusenlappar om man har otur.
Jag råkade av en händelse hitta iZettle, en kortbetalningstjänst som inte kostar skjortan och som funkar med min iPhone *yey*
Idag kunde jag testa den för första gången när jag betalade min flätsticka (se detta inlägget) som jag köpt in till företaget men som -jag- ville ha, och min moral inte kunde tillåta mig att skriva av som material för tillverkning (fast jag lätt skulle kunna motivera för revisorn).

Det var skitsmidigt! I med kortet i kortläsaren och så slå in summan och vad det ska stå på kontoutdraget. Kortbetalningen gick snabbt igenom och så fick man kvittera sin betalning på skärmen (skriva sitt namn med fingret) och även fylla i sin email om man ville ha kvitto till mailen! SWEET!!

Sedan kunde man få upp ett komplett kvitto med företagsuppgifter och var man hade handlat osv. Det här kommer underlätta för både mig och kunderna!

As a small business... wrong, teeny weeny business, people often like to offer credit card payment to customers without for that matter become quite ruined by it. A card reader can cost several hundred dollars if you are unlucky.
I happened by chance find iZettle, a card payment service that does not cost a fortune and that works with my iPhone *yey*
Today, I could test it for the first time when I paid my cable needle (see this post) that I bought in to the company but -I- wanted, and my morals could not allow me to write off as a material formanufacturing (though I readily could motivate  to the auditor).

That was easy! Just put the card into the card reader and then enter the amount and what it should say on your statement. The card payment quickly went through and you had to acknowledge the payment on the screen (write your name with your finger) and also fill in your email if you wanted a receipt to your email! SWEET!

Then you could get a complete receipt with company information and where you bought the stuff. This will make it easier for both me and my customers!

Klicka för att se bättre
Click to enlarge

Inga kommentarer: