3 okt. 2009

Uppskattning

Så ska man skriva 10 saker om sig själv, och den är inte lätt...
 1. Jag har extremt hetsigt humör! Vilket är lika extremt jobbigt att leva med, jag jobbar konstant med att tygla mitt humör men det är inte alltid jag orkar stå emot...
 2. Jag är otroligt lättlärd! På mitt förra jobb låg jag oftast före i inlärningen och behövde typ en demonstration för att klara av den nya arbetsuppgiften. Min klibbhjärna suger åt sig allt den kan, tyvärr glömmer den lika mycket också ;)
 3. Jag har riktigt svårt att be om ursäkt, inte så att jag inte vill, ordet kommer inte ut bara, mina barn kan jag be om ursäkt och det gör jag ofta (syftar på punkt 1), men till andra... det går inte... i skrift går det bra däremot....
 4. Brukar lyckas med det jag tar mig för.
 5. Perfektionistisk prestationsångest. Oftast blir det mycket bra men jag blir sällan nöjd (förrän långt efteråt).
 6. Mycket bra lyssnare och kan får folk att se saker och problem ur en annan synvinkel. Har hjälpt mer än en människa med destruktiva/depressiva tankar att ta tag i sig själv.
 7. Anser att vi skapar vår egen verklighet, börja med att se möjligheten i ditt huvud, en posivit målbild sas och till slut, en dag så finns nog den där bilden i verkligheten. Går du runt och tror att du är otursförföljd, misslyckad, att allt du gör blir skit... hur sjutton ska du få rum med en positiv utveckling då? Klart det blir skit om du tror att det blir skit!
 8. Lägger tarotkort (ringrostig), utövar lite vardagsmagi och kallas väl egentligen häxa... Kaosmagi är min filosofi, ser oftast det goda i det mesta, njuter av naturens energi.
 9. Arbetslös - vet inte vad jag vill bli när jag blir stor... har jobbat 7 år som helpdesk/support/nätverksadmininstration/användaradministrator/pc-meckare på Duni AB i Halmstad (numera Malmö, därav att jag har slutat).
 10. Är 156 cm lång, brottas konstant med min vikt, fyller 40 år i feb 2010 och får fortfarande visa leg på systemet oftast....
Och nu skickar jag det här vidare till 3 personer...
Pixi - för att hon är en sådan jävla skön människa! (tror jag, har ju aldrig träffat henne )
Bara Ord - För hon -vet- jag är en jävla skön människa!
Humlans Pyssel - samma här! En människa som jag -vet- är otroligt skön!

Den här fick jag förövrigt skickad från Pysselkiisen


So then I should write 10 things about myself, and it is not easy ...
 1. I have an extremely fiery temper! Which is just as extremely difficult to live with, I work constantly to curb my temper, but it's not always I can stop my outbursts...
 2. I have incredibly easy to learn! At my previous job I was usually one step ahead in the learning process and needed just one demonstration to cope with the new task. My sticky brain absorbs everything it can, unfortunately, forget it as much too ;)
 3. I have really difficulties to apologize, not that I do not want, the word will just not leave my mouth. I do apologize to my children, and do so often (refer to item 1), but to others... I can not... in writing, it is good, however....
 4. Usually succeed in most things I do.
 5. Perfectionist performance anxiety. Usually it will be very good but I am rarely satisfied (until long afterwards).
 6. Very good listeners and can get people to see things and problems from a different angle. Has helped more than one person with destructive/depressive thoughts to take hold of him-/herself.
 7. Believe that we create our own reality, starting with the ability to see in your head, a target image posivit and finally, one day, that picture is reality. If you go around and think you are unfortunate, a failure, that everything you do is crap... how the heck will you get rooms with a positive trend, then? Clearly it will be crap if you think it is crap!
 8. Do tarot card (rusty), exercise a little everyday magic and I think I might be referred to as a witch... Chaos Magic is my philosophy, see generally good in most things, enjoying nature's energy.
 9. Unemployed - do not know what I want to be when I grow up ... has worked 7 years as help desk/support/networkadministrator/useradministrator/PC-mechanic of Duni AB in Halmstad, Sweden (Malmo now, hence I have left).
 10. Is 156 cm long, constantly struggling with my weight, turn 40 in Feb 2010 and may continue to show ID on the liquor store often....
And now I send this on to 3 people ...
Pixi - because she is such a damn beautiful woman! (I think, has never met her)
Bara Ord - for she really IS a damn beautiful woman!
Humlans Pyssel - same here! A woman that I KNOW is incredibly beautiful!

This was sent from Pysselkiisen

5 kommentarer:

Sunna sa...

Visst skapar man sig en bild av de människorna man kommenterar och bloggar med och den här awarden har varit skitkul, det skojiga är att med dig blev jag inte så förvånad av något, det var ungefär min bild av dig, förutom att jag tror du överdriver lite om humöret och ursäkterna för jag är övertygad om att du är en god människa och likaså vet jag med bestämdhet att du har en framtidsdröm om vad du vill göra, Må gott

Pixi sa...

Tack så mycket vännen!!Nu växte jag en smula,hehe!ha en skööööön helg utan virkpauser !!!=)hehe

Viktoria- ♥s t j e r n f a l l♥ sa...

Vad kul att läsa mer om dig!

Hade aldrig kunnat gissa att du snart fyller fyrtio, jag trodde du var nånstans runt 25 år :D

Pysselkiisen sa...

Skoj att läsa om dig :D Fick förresten min beställning idag! Är supernöjd med både ögon och varvmarkörerna. Kommer att beställa mer av dig så småningom :D

Viktoria- ♥s t j e r n f a l l♥ sa...

Idag kom mina ögon! Jättefina och tack så mycket för markören :)

Jag har skickat mail till dig men inte fått något svar... kan det vara så att dom hamnat på villovägar? Jag tänkte nämligen sätta in en annons om bebisarna så det hade varit bra om jag fick veta om ni ville ha en/två eller ingen alls :P

Hoppas du fått en trevlig start på den nya veckan :)