3 nov. 2011

Paus i uppdaterandet!


Telia har haft den goda viljan att proppa linan full med bredbandsabonnenter  utan att uppgradera linan så nu sitter vi på ett bredband med ungefär 0,1-0,7 Mbit/sek, det är så långsamt att Bredbandskollen.se många gånger inte ens kan mäta hastigheten. Sjutton vet när det är åtgärdat....
*frustrerande*

Telia has been good at stuffing the line with broadband subscribers without upgrading the line. Now we have a line with a capacity of about 0.1-0.7 Mbit/sec, it is so slow that Bredbandskollen.se many times can not even measure the speed. Only God knows when it is fixed ....


*frustrating*


Inga kommentarer: